Logo - Asianajotoimisto Mika Pennanen

Palvelemme yksityishenkilöitä kaikissa lakiasioissa

Asianajotoimistomme auttaa yksityishenkilöitä suojelemaan oikeuksiaan, neuvottelevat heidän puolestaan, auttaa monimutkaisten lakiasioiden hallinnassa ja varmistaa, että lait ja säännökset noudatetaan asianmukaisesti. Lisäksi auttamme yksityishenkilöitä saamaan oikeutta, korvausta tai muuta oikeudellista hyötyä erilaisissa oikeudellisissa tilanteissa.

Palvelut yksityille

Jäämistöoikeus

Jäämistöoikeus, jota kutsutaan myös perintöoikeudeksi, on oikeudenala, joka käsittelee henkilön omaisuuden ja varallisuuden jakamista hänen kuolemansa jälkeen. Jäämistöoikeus määrittelee, miten kuolleen henkilön varat, velat ja muut oikeudelliset velvoitteet jaettavat perillisille tai testamentin saajille. 

Alla on joitakin keskeisiä käsitteitä ja periaatteita jäämistöoikeudesta:

Perilliset

Perilliset ovat ne henkilöt, jotka saavat omaisuutta kuolleen henkilön jäämistöstä. Perilliset voivat olla laillisia perillisiä, kuten lapset, puoliso ja sukulaiset, tai testamentin saajia, joille omaisuus on määrätty kuolleen henkilön testamentissa.

Testamentti

Testamentti on oikeudellinen asiakirja, jonka kuollut henkilö laatii määrittääkseen, miten hänen omaisuutensa jaetaan kuolemansa jälkeen. Testamentissa voidaan nimetä perilliset, määrittää lahjoituksia hyväntekeväisyyteen ja asettaa muita toiveita omaisuuden suhteen.

Jos henkilö kuolee ilman testamenttia, omaisuuden jakamista säätelevät lait, jotka määräävät, miten omaisuus jaetaan laillisten perillisten kesken. 

Jäämistönselvitys

Kuolleen henkilön omaisuuden ja varallisuuden selvittäminen ja arvioiminen kuuluu jäämistöoikeuden osa-alueeseen. Tämä prosessi voi sisältää varojen ja velkojen selvittämistä sekä omaisuuden arviointia.

Perintövero

Jäämistöoikeuteen liittyy usein perintöverojen maksaminen. Perintöverot voivat vaihdella maittain ja riippua omaisuuden arvosta sekä perillisten suhteesta kuolleeseen.

Testamentin haastaminen

Jos epäillään testamentin pätevyyttä tai jos perilliset ovat eri mieltä testamentin sisällöstä, he voivat haastaa sen oikeudessa. Testamentin pätevyyteen ja sen noudattamiseen sovelletaan tiukkoja sääntöjä.

Testamentin toimeenpano

Kun testamentti on todettu päteväksi, toimeenpanija (yleensä testamentin määräämä henkilö) vastaa testamentin toimeenpanosta, joka voi sisältää omaisuuden jakamisen ja muiden testamentissa määrättyjen tehtävien suorittamisen.

Jäämistöoikeuden tarkoitus

Jäämistöoikeus on merkittävä oikeudenala, joka koskettaa useita ihmisiä ja perheitä, kun he joutuvat kohtaamaan omaisuuden jakamisen kuoleman jälkeen. Sen tarkoituksena on tarjota oikeudenmukaiset ja selkeät säännöt omaisuuden jakamisesta ja varmistaa, että kuolleen henkilön toiveet toteutuvat testamentissa, jos sellainen on olemassa. Jäämistöoikeus vaihtelee maittain, joten on tärkeää olla tietoinen oman maan jäämistöoikeuden säännöksistä ja vaatimuksista.