Logo - Asianajotoimisto Mika Pennanen

Palvelemme yksityishenkilöitä kaikissa lakiasioissa

Asianajotoimistomme auttaa yksityishenkilöitä suojelemaan oikeuksiaan, neuvottelevat heidän puolestaan, auttaa monimutkaisten lakiasioiden hallinnassa ja varmistaa, että lait ja säännökset noudatetaan asianmukaisesti. Lisäksi auttamme yksityishenkilöitä saamaan oikeutta, korvausta tai muuta oikeudellista hyötyä erilaisissa oikeudellisissa tilanteissa.

Palvelut yksityille

Asianajopalvelut yksityisille

Lakipalvelut yksityishenkilöille kattavat laajan kirjon oikeudellisia tarpeita ja haasteita. Näitä palveluita voidaan yleisesti jaotella kuuteen eri kategoriaan.

Perheoikeus

Perheoikeuteen liittyvät palvelut keskittyvät perhesuhteisiin ja niiden juridisiin näkökohtiin. Tähän kuuluvat avioero- ja aviovarallisuusoikeudelliset asiat, huoltajuus- ja elatuskiistat, adoptiot, sekä lastenhuoltoon liittyvät kysymykset.

Rikosoikeus

Rikosoikeuspalvelut liittyvät rikosasioihin, joko syyttömyyden puolustamiseen tai rikoksen uhreille oikeutta saamiseen. Tämä kategoria kattaa puolustuksen rikossyytteiden kohdatessa, valmistautumisen oikeudenkäynteihin, sekä mahdollisesti vahingonkorvauksien vaatimisen rikoksen uhrille.

Oikeudenkäynnit

Tämä kategoria kattaa yleiset oikeudenkäyntipalvelut, kuten siviilioikeudenkäynnit, riita-asiat, vahingonkorvaukset, työoikeudelliset asiat ja riidat naapureiden kesken. Oikeudenkäyntipalvelut voivat sisältää avustamisen tuomioistuimessa ja oikeudenkäyntiasiakirjojen laatimisen.

Kiinteistöoikeus

Kiinteistöoikeuspalvelut auttavat yksityishenkilöitä kiinteistöomistukseen liittyvissä asioissa. Tähän sisältyy esimerkiksi kiinteistön myynti ja ostaminen, vuokrausasiat, kiinteistökiistat, sekä kiinteistöjen lainmukaisuuden tarkastaminen.

Jäämistöoikeus

Jäämistöoikeuden palvelut auttavat ihmisiä testamenttien laatimisessa, perinnönjaossa, ja kuolinpesän hallinnoinnissa. Näiden palveluiden avulla varmistetaan, että henkilön omaisuus ja toiveet siirtyvät halutulla tavalla perinnön saajille.

Sopimukset

Sopimusoikeuspalvelut ovat keskeisiä yksityishenkilöille, jotka tarvitsevat apua sopimusten laatimisessa, tarkistamisessa ja riitatilanteissa. Tämä voi kattaa esimerkiksi työsopimukset, vuokrasopimukset, avioehtosopimukset, sekä liiketoimintasopimukset.

Yksityishenkilöt voivat hyödyntää näitä lakipalveluita varmistaakseen, että heidän oikeudelliset tarpeensa ja intressinsä hoidetaan asianmukaisesti. Oikeudellisten asioiden hoitaminen voi olla monimutkaista, ja ammattilaisen apu on usein tarpeen varmistaakseen oikeudenmukaiset ja lainsäädännön mukaiset ratkaisut.

Muut asiat

Asiantuntijana lakiasioissa meillä on valmius neuvoa laidasta laitaan erilaisissa juridisissa toimeksiannoissa. Sivustollamme ei ole palvelukategorioita jokaiseen asianajotehtävään, vain yleisimpiin, mutta meillä on kokemusta palvella asiakasta mitä moninaisimmissa tehtävissä.